Rekommenderade program


Unga mödrar Norge

Unga mödrar Norge

Avsnittsbeskrivning Unga mödrar Norge: Unga kvinnor som är på väg att bli eller har blivit mödrar i mycket unga år. Vi möter de unga mödrarna och deras små telningar i den ofta jobbiga vardagen och får vara med om både sorger och glädjeämnen.
Datum: 21 november, 2012 11:57
Längd: 21 minuter

Avsnitt från Unga mödrar Norge