Rekommenderade program


Unga mödrar gifter sig

Unga mödrar gifter sig

Avsnittsbeskrivning Unga mödrar gifter sig: Unga kvinnor som är på väg att bli eller har blivit mödrar i mycket unga år. Vi möter de unga mödrarna och deras små telningar i den ofta jobbiga vardagen och får vara med om både sorger och glädjeämnen.
Datum: 5 december, 2012 11:56
Längd: 21 minuter

Avsnitt från Unga mödrar gifter sig