Rekommenderade program


Unga mödrar Danmark

Unga mödrar Danmark

Avsnittsbeskrivning Unga mödrar Danmark: Unga kvinnor som är på väg att bli eller har blivit mödrar i mycket unga år. Vi möter de unga mödrarna och deras små telningar i den ofta jobbiga vardagen och får vara med om både sorger och glädjeämnen.
Datum: 4 november, 2013 13:40

Avsnitt från Unga mödrar Danmark