Rekommenderade program


Mötet med Percy Barnevik

Mötet med Percy Barnevik

Avsnittsbeskrivning Mötet med Percy Barnevik: Percy Barnevik är en av Europas mest kända företagsledare. Vid 72 års ålder är han fortfarande fullt aktiv och har mycket att säga om ledarskap och chefer. Han har samlat 200 konkreta råd i en bok, råd som delvis bygger på egna misstag. Nu pekar han på svenskarnas övertro på möten och hur dessa kan rationaliseras. Han understryker behovet av att vara nåbar, han förklarar varför han nästan alltid har slips och hur han ser på det sk livspusslet. Percy Barnevik intervjuas av Aina Bergvall.
Datum: 31 maj, 2013 18:15
Längd: 40 minuter