Rekommenderade program


Lenas resor

Lenas resor

Avsnittsbeskrivning Lenas resor: Lena Haglund fördjupar sig i Krimtatarernas historia och möter silversmeden Aider Asanov, en av dem Stalin förvisade härifrån 1944. De lastades som djur i boskapsvagnar och många dog under den fruktansvärda färden. I dag har de fått återvända till sitt hemland.
Datum: 19 maj, 2013 09:50
Längd: 8 minuter 7 sekunder