Rekommenderade program


House Swap

House Swap

Avsnittsbeskrivning House Swap: M?nniskor som permanent vill byta sitt nuvarande hem mot sitt dr?mboende f?r hj?lp av fastighetsexperter. Det kan t ex vara personer som beh?ver st?rre boende eller som vill byta stad mot land.
Datum: 29 juni, 2014 06:00
Längd: 43 minuter

Avsnitt från House Swap