Rekommenderade program


Gordons Hotel Hell

Gordons Hotel Hell

Avsnittsbeskrivning Gordons Hotel Hell: Gordon Ramsay bes?ker Meson De Mesilla i New Mexico vars ?gare ?r mer intresserad av att sjunga ?n att sk?ta anl?ggningen.
Datum: 9 november, 2014 20:56
Längd: 16 minuter

Avsnitt från Gordons Hotel Hell