Rekommenderade program


En kväll för världens döttrar

En kväll för världens döttrar

Avsnittsbeskrivning En kväll för världens döttrar: Flickor i utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång. Istället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. I direktsändningen av En kväll för världens döttrar på TV3 uppmanas tittarna att bli faddrar. Berörande resereportage med Sarah Dawn Finer, Kjell Bergqvist och Magnus Samuelsson varvas med artistuppträdanden – med Ebbot, Amanda Fondell och Panetoz.
En kväll för världens döttrar arrangeras på den internationella kvinnodagen den 8 mars och är ett samarbete mellan TV3 och barnrättsorganisationen Plan Sverige. Direktsändningen från Eyeworks studio i Göteborg sker under ledning av Adam Alsing och Sofia Rågenklint. Amanda Fondell, Sarah Dawn Finer och Dansa Pausa-gruppen Panetoz kommer att uppträda. Kvällen till ära uppträder även Ebbot för första gången sedan avskedsspelningen med The Soundtrack Of Our Lives.
Dessutom visas inslag från de resor som Plans ambassadörer har gjort. Sarah Dawn Finer har varit i Ghana tillsammans med sin mamma Francine Lee Finer. Kjell Bergqvist är nyss hemkommen från Paraguay med sina döttrar Sandra och Nathalie. Magnus Samuelsson har varit i Indien med sin dotter Sara.
En kväll för världens döttrar är en del av Plans internationella kampanj Because I Am a Girl till förmån för flickors rättigheter. Syftet för kvällen är att skapa förståelse för flickors situation och uppmana tittarna att själva engagera sig genom att bli faddrar.
Bli fadder under kvällen. Ring: 0770-930 930 eller skicka ordet FADDER som ett sms till 72 910.
Under kvällen tas alla samtal emot av en panel bestående av bland andra Tobbe Blom, Sandra Dahlberg, Daniel Breitholtz, Mackan Edlund, Dominika Peczynski och Rami Shaaban.
Plan arbetar tillsammans med barn på lokal nivå i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Arbetet bidrar till att 84 miljoner barn och deras familjer får möjlighet att själva förbättra sin livssituation. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer, politiskt och religiöst oberoende, och arbetar enligt FNs barnkonvention.
Datum: 8 mars, 2013 21:00
Längd: 2 timmar 46 minuter 40 sekunder

Avsnitt från En kväll för världens döttrar

Säsong 1, Avsnitt 1: (Datum: 8 mars, 2013 21:00, Längd: 2 timmar 46 minuter 40 sekunder) Flickor i utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång. Istället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. I direktsändningen av En kväll för världens döttrar på TV3 uppmanas tittarna att bli faddrar. Berörande resereportage med Sarah Dawn Finer, Kjell Bergqvist och Magnus Samuelsson varvas med artistuppträdanden – med Ebbot, Amanda Fondell och Panetoz. En kväll för världens döttrar arrangeras på den internationella kvinnodagen den 8 mars och är ett samarbete mellan TV3 och barnrättsorganisationen Plan Sverige. Direktsändningen från Eyeworks studio i Göteborg sker under ledning av Adam Alsing och Sofia Rågenklint. Amanda Fondell, Sarah Dawn Finer och Dansa Pausa-gruppen Panetoz kommer att uppträda. Kvällen till ära uppträder även Ebbot för första gången sedan avskedsspelningen med The Soundtrack Of Our Lives. Dessutom visas inslag från de resor som Plans ambassadörer har gjort. Sarah Dawn Finer har varit i Ghana tillsammans med sin mamma Francine Lee Finer. Kjell Bergqvist är nyss hemkommen från Paraguay med sina döttrar Sandra och Nathalie. Magnus Samuelsson har varit i Indien med sin dotter Sara. En kväll för världens döttrar är en del av Plans internationella kampanj Because I Am a Girl till förmån för flickors rättigheter. Syftet för kvällen är att skapa förståelse för flickors situation och uppmana tittarna att själva engagera sig genom att bli faddrar. Bli fadder under kvällen. Ring: 0770-930 930 eller skicka ordet FADDER som ett sms till 72 910. Under kvällen tas alla samtal emot av en panel bestående av bland andra Tobbe Blom, Sandra Dahlberg, Daniel Breitholtz, Mackan Edlund, Dominika Peczynski och Rami Shaaban. Plan arbetar tillsammans med barn på lokal nivå i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Arbetet bidrar till att 84 miljoner barn och deras familjer får möjlighet att själva förbättra sin livssituation. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer, politiskt och religiöst oberoende, och arbetar enligt FNs barnkonvention.