Rekommenderade program


2 1/2 män

2 1/2 män

Avsnittsbeskrivning 2 1/2 män: Alan inser att fosterbarnet Louis tycker att han är cool och bryter mot Waldens regler för att bevara sitt nya anseende.
Datum: 22 december, 2014 21:15
Längd: 20 minuter

Avsnitt från 2 1/2 män